ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ – 2006

ΜΕΛΕΤΗ: 2005
ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ: 2006
ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΖΑΛΛΑΣ
ΜΕΛΕΤΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ : Π & Κ ΜΑΛΑΒΑΖΟΣ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ : ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ

2005-2006 ΕΝΔΕΚΑ Α.Ε. ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ - CAFE