ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΕΛΑΙΑΣ ΓΗ – 2007

ΜΕΛΕΤΗ: 2006

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ: 2007

ΜΕΛΕΤΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ : Π & Κ ΜΑΛΑΒΑΖΟΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ : ΓΙΩΡΓΟΣΒΡΕΤΤΑΚΟΣ

2006-2007 ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ - CAFE