ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ NESPRESSO – 2010

ΜΕΛΕΤΗ: 2010

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ: 2010

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ : ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΒΕΝΑΡΔΟΣ

 

2010 NESPRESSO HELLAS SA ΓΡΑΦΕΙΑ