ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΝΕΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ – 2003

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΟΠΗΣ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ

ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ: 2003

2003 VENUS MARBLE ΓΡΑΦΕΙΑ