ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΣΤΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙ – 2005

ΜΕΛΕΤΗ: 2005

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ: 2005

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ : ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ

2005 GOODY'S A.E. ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ - CAFE