ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡ. ΚΕΝΤΡΟ STARCITY – 2006

ΜΕΛΕΤΗ: 2006

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ: 2006

ΜΕΛΕΤΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ : Π & Κ ΜΑΛΑΒΑΖΟΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ : ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ

 

2006 GOODY'S A.E. ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ - CAFE