ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΣΤΗ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ – 2015

ΜΕΛΕΤΗ : 2015

ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ : 2015

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ - CAFE