ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΔΙΟΡΟΦΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗΝ ΒΥΤΙΝΑ – 2006

ΜΕΛΕΤΗ: 2005

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ: 2006

 

2005 ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ