ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ – 2008

ΜΕΛΕΤΗ: 2007

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ: 2008

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ : ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ

 

2007-2008 ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ