ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΣΤΑ ΠΑΤΗΣΙΑ – 2016

ΜΕΛΕΤΗ : 2016

ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ : 2016

2016 VIVARTIA A.E. ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ - CAFE