ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ SONY ERICSSON – 2004

ΜΕΛΕΤΗ: 2004

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ: 2004

ΜΕΛΕΤΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ : Π & Κ ΜΑΛΑΒΑΖΟΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ : ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ

 

2004 SONY ERICSSON S.A. ΓΡΑΦΕΙΑ