ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΣΟΚΟΛΑΤΟΕΙΔΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ: 2006

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ: 2006

ΜΕΛΕΤΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ : Π & Κ ΜΑΛΑΒΑΖΟΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ : ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ

 

2006