ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΕΞΟΧΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗ ΣΙΦΝΟ

ΜΕΛΕΤΗ: 2014

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ: 2016

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΜΥΡΤΩ ΔΑΣΚΑΡΟΛΗ

2014 ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ