ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΤΗΝ ΛΕΥΚΑΔΑ

ΜΕΛΕΤΗ: 2008

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ: 2009

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ : ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΕΓΡΕΜΗΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ : ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΚΑΤΣΙΝΗ

 

2008-2009 ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ