ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

ΜΕΛΕΤΗ: 2009

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ: 2011

ΣΤΑΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΖΑΛΛΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ : Π & Κ ΜΑΛΑΒΑΖΟΣ

 

2009-2011 ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ