ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ THOMAS

ΜΕΛΕΤΗ: 2006

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ: 2006

ΜΕΛΕΤΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ : Π & Κ ΜΑΛΑΒΑΖΟΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ : ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ

 

2006 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ