ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΝΕΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΟΠΗΣ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ

ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ: 2003

2003 VENUS MARBLE ΓΡΑΦΕΙΑ