ΝΕΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ VARIO CLEAN

ΜΕΛΕΤΗ: 2013

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ: 2013

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ : ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΒΕΝΑΡΔΟΣ

 

2013 VARIO CLEAN A.E. ΓΡΑΦΕΙΑ