ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΔΙΟΡΟΦΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗΝ ΒΥΤΙΝΑ

ΜΕΛΕΤΗ: 2005

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ: 2006

 

2005 ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ