ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΣΤΗ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ

ΜΕΛΕΤΗ : 2015

ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ : 2015

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ - CAFE